పంచుకోండి
12 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
గమ్మతైన గణిత గడియాలు
మీచేత "బాబోయ్" లెక్కలు నుండి “భలే భలే" లెక్కలు అని అనిపించడానికి గమ్మతైన గణిత గడియారాలను తయారు చేద్దామా!
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / బాలల వినోదం లో ఉంది
గణిత గమ్మత్తులు
12, 13, 14.లతో గుణించడానికి చిట్కాలు
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
గణిత గమ్మత్తులు
ఆటలలో గణితం ఉపయోగించే ఆటలు.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / సైన్స్ పదనిసలు లో ఉంది
గమ్మత్తు గణితం
మెదడుకు పదను పెట్టె గణితం.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
దత్తాత్రేయ రామచంద్ర కాప్రెకర్
కాప్రెకర్ పరిశోధనలోని కొన్ని అంశాల గురించి తెలుసుకుందాం.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
గణిత గమ్మత్తులు
వివిధ రకాల సంఖ్యల గురించి తెలుసుకుందాం.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
అంకెలతో ఆట్లాడుకుందాం
వీడియో గేమ్స్ తోనే కాకుండా ‘అంకెలతో ఆట్లాడుకోవచ్చు'.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / బాలల వినోదం లో ఉంది
అంకెల మామయ్య
పడి సంఖ్యల మొత్తాన్ని క్యాలిక్యులెటర్ కంటే ముందే చేద్దాం.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / బాలల వినోదం లో ఉంది
అంకెల విజ్ఞానం అంకె - 7
అంకె - 7 గురించి తెలుసుకుందాం.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / సైన్స్ పదనిసలు లో ఉంది
శాస్త్రవేత్తలు
శాస్త్రవేత్తలు
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / శాస్త్రవేత్తలు లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు