పంచుకోండి
6 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
మామిడి
మామిడి సాగులో భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అగ్రస్థానంలో ఉన్నది.
వ్యవసాయం / / పంటల వారీగా వ్యవసాయ పంచాంగం / పండ్లు లో ఉంది
సీతాఫలంలో ప్రవర్ధనం
సీతాఫలం ప్రవర్ధనం చేసే విధానం, సమయం, మొక్కలు నాటే పద్దతిని గురించి తెలుసుకోవడం ముఖ్యం.
వ్యవసాయం / / పంటల వారీగా వ్యవసాయ పంచాంగం / పండ్లు లో ఉంది
జామ
“పేదవాడి పండుగా”, “ఉష్ణమండల ఆపిల్” గా జామ అందరికి అందుబాటులో ఉన్నది.
వ్యవసాయం / / పంటల వారీగా వ్యవసాయ పంచాంగం / పండ్లు లో ఉంది
గ్రాఫ్టింగ్
గ్రాఫ్టింగ్ ప్రక్రియలు సాధారణం.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
గుండె
శరీరంలో గుండె అతిముఖ్యమైన భాగం. ఇది మనిషి శరీరంలో ఎడమవైపున ఛాతీ భాగంలో ఉంటుంది. దీనిలో నాలుగు గదులు ఉంటాయి.
ఆరోగ్యం / వ్యాధులు లో ఉంది
జామసాగు
రకాలు,అంతర పంటలు,తెగుళ్లు,సస్యరక్షణ చర్యలు
వ్యవసాయం / పంట సాగు మరియు యాజమాన్య పద్ధతులు లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు