పంచుకోండి
112 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
జపాన్
అభివృద్ధి గురించి, కష్టించి పనిచేసే ప్రజల గురించి ఎవరు మాట్లాడినా జపాన్ దేశాన్ని ఆదర్శంగా చెబుతారు.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
జపాను టోపీ
కాగితంతో జపాను టోపీ తయారు
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / సైన్స్ ప్రయెగాలు - చేసి చూద్దాం లో ఉంది
జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ధ్వారా పూలరంగు మార్పు
జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ధ్వారా పూలరంగు మార్పు
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / సైన్స్ పదనిసలు లో ఉంది
సంస్కరణలో ప్రజల భాగస్వామ్యం రెండు రూపాలు
ఈ విభాగంలో సంస్కరణలో ప్రజల భాగస్వామ్యం గురించి ఇవ్వబడ్డాయి.
సామాజిక సంక్షేమం / / జైలు సందర్శకుల కరదీపిక / జైలు సందర్శనా వ్యవస్థపై సంప్రదాయ భావన లో ఉంది
‘మేథో హక్కులు-చట్టాల’పై అంతర్జాతీయ సదస్సు
‘మేథో హక్కులు-చట్టాల’పై అంతర్జాతీయ సదస్సు
వార్తలు లో ఉంది
దేశాలు - జాతీయ చిహ్నాలు
ఈ పేజి లో వివిధ దేశాలు మరియు వాటి జాతీయ చిహ్నాలు వివరాలు ఉన్నాయి.
విద్య / బాలల ప్రపంచం లో ఉంది
సైన్సు మానవ కళ్యాణానికా ? వినాశనాలికా ?
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
ఏడిపించని ఉల్లిపాయలు
ఉల్లిపాయలు కొస్తే కన్నిలు తప్పవు.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / బాలల వినోదం లో ఉంది
వామన వుక్షాలు లేక మరుగుజ్జు మొక్కలు
చిన్న ఆకారం తో పెంచే మహా వృక్షాలు. ఈ వృక్షాలు ఇంట్లో కూడా పెట్టె అవకశాలు.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
శాస్త్ర ప్రస్ధానంలో
ఈ ఏడాది పరిశోధనలు .
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / సైన్స్ పదనిసలు లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు