పంచుకోండి
90 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
జర్మనీ
జర్మనీ దేశ విశేషాలు.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
మన మానవ మూలాలు
మన మానవ మూలాలు
విద్య / బాలల ప్రపంచం లో ఉంది
విద్యా మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రం
విద్యా విధానం లో మనోవిజ్ఞాన శాస్త్ర స్వభావం, పద్ధతులు ఎంతో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి...
విద్య / ఉపాధ్యాయ వేదిక లో ఉంది
ఫుట్ బాల్ ప్రపంచ కప్
FIFA WORLD CUP 2014
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
సుప్రసిద్ధ వెయిట్ లిఫ్టర్ - కరణం మల్లీశ్వరి
సుప్రసిద్ధ వెయిట్ లిఫ్టర్ - కరణం మల్లీశ్వరి.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / స్ఫూర్తి దాతలు లో ఉంది
విజ్ఞాన శాస్త్రంలో భారతదేశ ప్రగతి
విజ్ఞాన శాస్త్రంలో భారతదేశ ప్రగతి ఏంటో చూద్దాం!
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / సైన్స్ పదనిసలు లో ఉంది
పిరియాడిక్ టేబుల్
ఆవర్తన పట్టిక (మెండలీఫ్ పట్టిక వరకు మాత్రమే)
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
భాస్వరాన్ని ఇలా కనుగొన్నారు
కాల్షియం, ఫాస్పరస్, ఆక్సిజన్ ల సమ్మేళనం భాస్వరం.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
మెదడు కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు
మెదడుకు సంబంధించిన కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు ఇకాడ నేర్చుకోగలం.
ఆరోగ్యం / ఆయురారోగ్యాలు లో ఉంది
డిసెంబర్ నెల సైన్స్ సంగతులు
డిసెంబర్ నెలలో జరిగిన సైన్స్ సంగతులు.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు