పంచుకోండి
5 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
దురలవాట్లు - ప్రమాదాలు
దురలవాట్లు - ప్రమాదాలు.
ఆరోగ్యం / ఆయురారోగ్యాలు లో ఉంది
సమస్యల్నికలగజేసే అలవాట్లు
సమస్యల్నికలగజేసే అలవాట్లు
ఆరోగ్యం / మానసిక వైద్యుడు లేనిచోట లో ఉంది
మహిళా స్వయం సహాయక బృందాలు
సమాచార ప్రసార సాంకేతిక విజ్ఞానం ద్వారా రైతు మహిళల స్వశక్తీకరణ
సామాజిక సంక్షేమం / మహిళా మరియు శిశు సంక్షేమం లో ఉంది
సాధారణ సమస్యలు
వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి మనిషి లోను సాధారణంగా వచ్చే వ్యాధులు వాటికి తీసుకొనవలసిన తగు జాగ్రత్తలు ఇచ్చట మీరు పొందగలరు.
ఆరోగ్యం / వ్యాధులు లో ఉంది
బాలల సైన్స్ విభాగం
ఈ విభాగం లో బాలల సైన్స్, శాస్త్రవేత్తలు, ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్తలు, నోబెల్ గ్రహిత శాస్త్ర వేత్తలు ఇతరముల గురుంచి తెలపబడును
విద్య / బాలల ప్రపంచం లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు