పంచుకోండి
6 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
తరగతిగది వనరులు
ఆట పాటల వలన పిల్లలు సులభంగా నేర్చుకోగల తరగతిగది వనరులు ఈ పేజి లో అందుబాటులో ఉంటాయి.
విద్య / బాలల ప్రపంచం లో ఉంది
గొప్ప ఆవిష్కరణలు
చరిత్రాగతిని మార్చిన అద్భుతమైన, అబ్బురపరిచిన కొన్ని ఆవిష్కరణలను తెలుసుకొందామా.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
నోబెల్ బహుమతల శాస్త్రవేత్తలు
2016 సంవత్సరపు నోబెల్ బహుమతుల్ని వివిధ రంగాల్లో ఎవరెవరికి యిచ్చారో సంక్షిప్తంగా
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / శాస్త్రవేత్తలు లో ఉంది
బాలల సైన్స్ విభాగం
ఈ విభాగం లో బాలల సైన్స్, శాస్త్రవేత్తలు, ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్తలు, నోబెల్ గ్రహిత శాస్త్ర వేత్తలు ఇతరముల గురుంచి తెలపబడును
విద్య / బాలల ప్రపంచం లో ఉంది
నిత్యజీవితంలో విజ్ఞానశాస్త్రం
మనము నిత్యజీవితంలో ఎన్నో రకాల ప్రశ్నలకు సమాధానాలు తెలియక దీనికి కారణం ఏమి? అది ఎందుకు అలా జరిగింది? అని ఆలోచనలలో పడిపోతాము. అలాంటి కొన్ని ప్రశ్నలకు ఇక్కడ సమాధానాలు చూడగలము.
విద్య / బాలల ప్రపంచం / బాలల విజ్ఞానం లో ఉంది
పిల్లల పుస్తకాలు
ఈ పేజి లో శాస్త్ర విజ్ఞానమునకు సంబందించిన వివిధ సైన్స్ పుస్తకాలు మరియు కథల పుస్తకాలూ వాటి వివరాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
విద్య / బాలల ప్రపంచం లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు