పంచుకోండి
155 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
ఉచిత న్యాయ సహాయం
ఉచిత న్యాయ సహాయం
సామాజిక సంక్షేమం / న్యాయ సహాయం లో ఉంది
లోక్‌ అదాలత్‌ ద్వారా నిరుపేదలకు న్యాయ సహాయం
లోక్‌ అదాలత్‌ ద్వారా నిరుపేదలకు న్యాయ సహాయం
వార్తలు లో ఉంది
భవేన్ మరియు ఇతీర్ నిర్మాణ కారికుల సేంక్షేమ వీథకాల వీరిచయము
భవేన్ మరియు ఇతీర్ నిర్మాణ కారికుల సేంక్షేమ వీథకాల వీరిచయము
సామాజిక సంక్షేమం / న్యాయ సహాయం లో ఉంది
సహాయం చేయగల వ్యక్తులు, సంస్థలు
ఈ విభాగంలో సహాయం చేయగల వ్యక్తులు, సంస్థలు గురించి వివరించబడింది.
సామాజిక సంక్షేమం / సామాజిక చైతన్యం / జైలు సందర్శకుల కరదీపిక లో ఉంది
రాష్ట్ర ముఖ్య సమాచారం
షెడ్యూల్డ్ కులాల (యస్.సి.) ప్రజలు సమగ్రాభివృద్ధి సాధించడంలో, అంకితభావంతో తోడ్పాటు అందించడం ప్రధాన లక్ష్యంగా, సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ ఏర్పాటైంది. 2001 జనాభా లెక్కల ప్రకారం, రాష్ట్రంలో షెడ్యూల్డ్ కులాల జనాభా 123.39 లక్షలు. రాష్ట్రం మొత్తం జనాభాలో వీరు 16.19 శాతం.
సామాజిక సంక్షేమం / రాష్ట్ర ముఖ్య సమాచారం లో ఉంది
ఉచిత న్యాయసేవలు
సామాజిక సంక్షేమం / / జైలు సందర్శకుల కరదీపిక / ఖైదీల హక్కులు లో ఉంది
వైకల్యం గలవారు
గ్రామీణ ప్రాంతాలలో 75% మంది వికలాంగులు ఉన్నారు, వికలాంగులలో 49 % అక్షరాస్యులు ఉన్నారు మరియు 34% మాత్రమే పనిచేస్తున్నారు. ఇంతకుముందు వైద్య పునరావాసానికి ప్రాముఖ్యత నిచ్చేవారు, మరి ఇప్పుడు సామాజిక పునరావాసానికి ప్రాముఖ్యతనిస్తున్నారు.
సామాజిక సంక్షేమం / అసహాయ స్ధితిలో ఉన్నవారు లో ఉంది
వికలాంగ విద్యార్థులకు ప్రీ-మెట్రిక్ స్కాలర్షిప్
దీనీవలన ముఖ్యంగా ప్రాథమిక దశ నుండి ద్వితీయ దశ పరివర్తనసమయంలో పాఠశాల వదిలివేయటాన్ని తగ్గించవచ్చు.
విద్య / పధకాలు మరియు స్కీములు లో ఉంది
మహిళా ఖైదీలు
ఈ విభాగంలో మహిళా ఖైదీలు గురించి వివరించబడింది.
సామాజిక సంక్షేమం / సామాజిక చైతన్యం / జైలు సందర్శకుల కరదీపిక లో ఉంది
కోల్పోవడం, హింస వలనవచ్చేసమస్యలు
కోల్పోవడం, హింస వలనవచ్చేసమస్యలు
ఆరోగ్యం / మానసిక వైద్యుడు లేనిచోట లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు