పంచుకోండి
5 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
పశుగ్రాస పంటలు – పచ్చి మేత – ప్రాముఖ్యత
వివిధ రకాలు,కాలాలు,నేలలో పండించు పశుగ్రాసాల సాగు
వ్యవసాయం / వ్యవసాయం – ఉత్తమ పధ్ధతులు / యువ రైతుల శిక్షణా పాఠ్య ప్రణాళిక లో ఉంది
పంటల వారీగా వ్యవసాయ పంచాంగం
పంచాంగంను అనుసరించి చేసే వ్యవసాయంను వ్యవసాయ పంచాంగం అంటారు. రాష్ట్రంతో పాటు దాదాపు ప్రపంచంలోని అన్ని ప్రాంతాలలో స్థానిక పంచాంగంను అనుసరించి వ్యవసాయం చేస్తుంటారు.
వ్యవసాయం / వ్యవసాయ పంచాంగం లో ఉంది
వ్యవసాయ సూచనలు
పశుసంపద,వివిధపంటల నూతనసాగు విధానము
వ్యవసాయం / వ్యవసాయం – ఉత్తమ పధ్ధతులు లో ఉంది
ప్రధాన పంటల సాగు - ముఖ్య సూచనలు
ప్రధాన పంటల సాగు - ముఖ్య సూచనలు
వ్యవసాయం / పంట సాగు మరియు యాజమాన్య పద్ధతులు / పంటల సాగు లో ఉంది
సిరిధాన్యాలు చిరుధాన్యాలతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం
సిరిధాన్యాలు చిరుధాన్యాలతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం
ఆరోగ్యం / / పోషణ మరియు ఆరోగ్యం / ఆహరము మరియు వ్యాధులు లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు