పంచుకోండి
7 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
పాలు ఎందుకు తెల్లగా ఉంటాయి. నీళ్లు ఎందుకు పారదర్శకంగా ఉంటాయి?
పాలు మరియు నీళ్ల రంగుకు కారణం తెలుసుకుందాం.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
శాస్త్రీయ విజ్ఞానం II
కొన్ని ప్రశ్నలకు శాస్త్రీయ సమాధానాలు.
విద్య / బాలల ప్రపంచం / బాలల విజ్ఞానం లో ఉంది
శాస్త్రీయ విజ్ఞానం III
విజ్ఞానశాస్త్ర సంబదిత ప్రశ్నలకు శాస్త్రీయమైన సమాధానాలు.
విద్య / బాలల ప్రపంచం / బాలల విజ్ఞానం లో ఉంది
శాస్త్రీయ విజ్ఞానం VI
శాస్త్రీయ విధానంలో కొన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు.
విద్య / బాలల ప్రపంచం / బాలల విజ్ఞానం లో ఉంది
బాలల సైన్స్ విభాగం
ఈ విభాగం లో బాలల సైన్స్, శాస్త్రవేత్తలు, ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్తలు, నోబెల్ గ్రహిత శాస్త్ర వేత్తలు ఇతరముల గురుంచి తెలపబడును
విద్య / బాలల ప్రపంచం లో ఉంది
కంటి జాగ్రత్తలు
కండ్ల కలక ముఖ్యంగా వైరస్ ద్వారా, బాక్టీరియా ద్వారా కళ్ళకి కలిగే ఇన్ ఫెక్షన్. దీంట్లో ముఖ్యంగా కళ్ళు బాగా ఎర్రబడి నీళ్ళు కారడం, కళ్ళమంటలు, కళ్ళలో పొడుచుకుంటునటువంటి బాధ, సరిగ్గా చూడలేకపోవడం ముఖ్య లక్షణాలు.
ఆరోగ్యం / వ్యాధులు లో ఉంది
శాస్త్రవేత్తలు
శాస్త్రవేత్తలు
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / శాస్త్రవేత్తలు లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు