పంచుకోండి
5 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
భారతదేశంలోని ప్రధాన సరస్సులు
ఈ పేజి లో భారతదేశంలోని ప్రధాన సరస్సులు వివరాలు ఉన్నాయి.
విద్య / బాలల ప్రపంచం లో ఉంది
పెలికాన్ పక్షులు
పెలికాన్ పక్షి గురించి తెలుసుకుందాం.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
ఇంధనాన్ని రాష్ట్ర శక్తిగా మార్చడం
గుజరాత్ ప్రజలు కోరుకున్న పారదర్శకత, సామర్థ్యం వాస్తవ రూపం ధరించి వేగంగా, పారదర్శకంగా, భాగస్వామ్య స్ఫూర్తితో అందుతున్నాయి. ఇంధన శక్తి - విద్యుత్తు సహోత్తేజంగా మారి, శ్రీ నరేంద్ర మోడీ రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఇంటినీ వెలుగులతో నింపారు.
శక్తి వనరులు / ఇంధన వనరులు లో ఉంది
కాలుష్యం
పర్యావరణ వ్యవస్థ అనగా భౌతిక వ్యవస్థలు లేదా జీవ క్రిములకు అస్థిరత, అసమానత, హాని లేదా అసౌకర్యం కలిగించే విధంగా కలుషితాలని పర్యావరణంలోకి విడుదల చెయ్యటాన్ని కాలుష్యం అంటారు.
శక్తి వనరులు / పర్యావరణం లో ఉంది
గర్భస్థ దశ లో స్త్రీ ఆరోగ్యం
గుండెజబ్బుతో బాధపడుతున్న స్త్రీ బోధనాసుపత్రిలో కానీ కార్పోరేట్ ఆసుపత్రిలో కానీ కాన్పు చేయించుకోవాలి.
ఆరోగ్యం / స్త్రీ ఆరోగ్యం లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు