పంచుకోండి
5 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
పిల్లల పుస్తకాలు
ఈ పేజి లో శాస్త్ర విజ్ఞానమునకు సంబందించిన వివిధ సైన్స్ పుస్తకాలు మరియు కథల పుస్తకాలూ వాటి వివరాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
విద్య / బాలల ప్రపంచం లో ఉంది
బాలల సైన్స్ విభాగం
ఈ విభాగం లో బాలల సైన్స్, శాస్త్రవేత్తలు, ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్తలు, నోబెల్ గ్రహిత శాస్త్ర వేత్తలు ఇతరముల గురుంచి తెలపబడును
విద్య / బాలల ప్రపంచం లో ఉంది
విజ్ఞాన విశేషాలు
విజ్ఞానశాస్త్ర విజ్ఞాన విశేషాలు
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / మెదడుకు మేత లో ఉంది
భూమిని ప్లాస్టిక్ గోళంగా మార్చేస్తున్నాం
భూమిని ప్లాస్టిక్ గోళంగా మార్చేస్తున్నాం
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / బాలల వినోదం లో ఉంది
భూమిని ప్లాస్టిక్ గోళంగా మార్చేస్తున్నాం
విపరీత పరిణామాల కారణంగా భూమి ప్లాస్టిక్ గోళంగా మారిపోతోందని అమెరికాలోని జార్జియా యూనివర్సిటీ ఓ అధ్యయనంలో తేల్చింది.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు