పంచుకోండి
11 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
మార్చి నెలలో సైన్సు సంగతులు
మార్చి నెల సైన్సు సంగతులు
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
నవంబర్ నెల సైన్స్ సంగతులు
నవంబర్ నెలలో జరిగిన సైన్స్ సంగతులు
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
సేంద్రీయ వ్యవసాయం
స్థిరమైన ఉత్పత్తి, వివిధ ఉత్తమ విధానాలు, అధ్యయనాలు ఉన్నాయి.
వ్యవసాయం / వ్యవసాయం – ఉత్తమ పధ్ధతులు లో ఉంది
12వ తరగతి తరువాత
ఈ విభాగం లో 12వ తరగతి పూర్తిచేసిన వారికీ జాబు లో చేరుటకు గైడెన్స్ ఇవ్వబడినది
విద్య / కెరీర్ గైడెన్స్ లో ఉంది
ఆగస్టు నెల సైన్సు సంగతులు
ఆగస్టు నెలలో జరిగిన సైన్సు సంగతులు.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
బాలల సైన్స్ విభాగం
ఈ విభాగం లో బాలల సైన్స్, శాస్త్రవేత్తలు, ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్తలు, నోబెల్ గ్రహిత శాస్త్ర వేత్తలు ఇతరముల గురుంచి తెలపబడును
విద్య / బాలల ప్రపంచం లో ఉంది
వాణిజ్య విద్య
వాణిజ్య విద్య
విద్య / కెరీర్ గైడెన్స్ లో ఉంది
గేదెల పెంపకం
పాడిపశువుల పెంపకం,భారతదేశ ఆవుజాతులు మరియు అజోల్లా
వ్యవసాయం / పశు సంపద లో ఉంది
మెదడు కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు
మెదడుకు సంబంధించిన కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు ఇకాడ నేర్చుకోగలం.
ఆరోగ్యం / ఆయురారోగ్యాలు లో ఉంది
వ్యవసాయం లో మెళకువలు
సేంద్రియ ఎరువులద్వారా వ్యవసాయసాగు విధానము
వ్యవసాయం / వ్యవసాయం – ఉత్తమ పధ్ధతులు లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు