పంచుకోండి
6 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
మొక్కజొన్న, జొన్న, నూనెగింజల పంటలకు అడవి పందుల యాజమాన్యం
అడవి పందులు తినడం ద్వారా చేసే పంట నష్టం కంటే అవి విస్త్రుతంగా సంచరించడం ద్వారా పంట మొక్కలు ధ్వంసం చేయబడి నష్టశాతం పెరుగుతుంది.
వ్యవసాయం / / పంటల వారీగా వ్యవసాయ పంచాంగం / ఆహార ధాన్యాలు లో ఉంది
సకశేరుక చీడల యాజమాన్యం
మన దేశములో వ్యవసాయ పంటల్లో కీటకాలు, తెగుళ్ళు, కలుపు మొక్కలు మరియు పక్షుల వలన నష్టం కలుగుతుంది.
వ్యవసాయం / / పంటల వారీగా వ్యవసాయ పంచాంగం / ఇతర విషయాలు లో ఉంది
సకశేరుక చీడల యాజమాన్యం
వివిధ జంతు జాతులనుండి పంటరక్షణ కంచెలు నిర్మాణం
వ్యవసాయం / వ్యవసాయం – ఉత్తమ పధ్ధతులు / యువ రైతుల శిక్షణా పాఠ్య ప్రణాళిక లో ఉంది
మొక్కజొన్న
మీకు మొక్కజొన్న గురించి సమాచారాన్ని అందిస్తుంది
వ్యవసాయం / / పంటల వారీగా వ్యవసాయ పంచాంగం / ఆహార ధాన్యాలు లో ఉంది
వ్యవసాయ సూచనలు
పశుసంపద,వివిధపంటల నూతనసాగు విధానము
వ్యవసాయం / వ్యవసాయం – ఉత్తమ పధ్ధతులు లో ఉంది
రైతే ఒక శాస్త్రవేత్త - రైతులు కనుగొన్న కొత్త యంత్రాలు
వ్యవసాయ సాగులో యంత్రాల వాడకంద్వారా మెరుగైన ఫలితాలు
వ్యవసాయం / వ్యవసాయం – ఉత్తమ పధ్ధతులు లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు