పంచుకోండి
5 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
వరిలో సమగ్ర పోషక యజమాన్యం
వరిలో సమగ్ర పోషకాల యాజమాన్యానికి సూచనలు.
వ్యవసాయం / / పంటల వారీగా వ్యవసాయ పంచాంగం / ఆహార ధాన్యాలు లో ఉంది
నేల ఆరోగ్య కార్డు, నేల పరిరక్షణ, సూక్ష్మ పోషకాలు
నేల గురించి తెలుసుకుందాం
వ్యవసాయం / వ్యవసాయం – ఉత్తమ పధ్ధతులు లో ఉంది
వ్యవసాయ పథకాల కరదీపిక
వ్యవసాయ పథకాల కరదీపిక
వ్యవసాయం / పథకములు లో ఉంది
వరి
వరి సాగు యక్క పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
వ్యవసాయం / / ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వ్యవసాయ పంటలు / పంటలు లో ఉంది
బాలల హక్కులపై ఉపాధ్యాయుల కరదీపిక
“నా వరకు చదువు నేర్పడంలోనే మానవాళికి ముక్తి అనిపిస్తోంది” అన్న జార్జి బెర్నార్డ్ షా మాటలు మీకు గుర్తుండే ఉండాలి. నాగరికులుగా భారతదేశంలో మనం ఉపాధ్యాయులను భగవంతుని తర్వాత అంతటి అత్యున్నత స్థానంలో నిలబెట్టాం. ఎందుకు ఉంచకూడదు?
విద్య / బాలల హక్కులు లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు