పంచుకోండి
11 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
బాలల హక్కులు - బాధ్యతలు
బాలల హక్కులను పరిరక్షించడం అందరి బాధ్యత. సమాజంలో అందరిలాగే చిన్నారులకు కొన్ని హక్కులు ఉన్నాయి. ఆ హక్కుల ఉద్దేశం అభివృద్ధి, రక్షణ. ఇప్పటికి మనదేశంలో చాలా మందికి బాలలు అని ఎవరిని పేర్కొంటారు? వారి హక్కులు ఏమిటి? వాటిని పరి రక్షించడం, అమలు జరపడంలో బాధ్యత ఎవరిది? అనే దానిపై స్పష్టమైన అవగాహన కల్పస్తుంది.
విద్య / బాలల హక్కులు లో ఉంది
లైంగిక ఆరోగ్యం
ఆరోగ్యం / వికలాంగులైన స్త్రీలు ఆరోగ్య సంరక్షణ లో ఉంది
గర్భము
గర్భము వున్నపుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రతలు.
ఆరోగ్యం / వికలాంగులైన స్త్రీలు ఆరోగ్య సంరక్షణ లో ఉంది
ప్రసవపు నొప్పులు
స్త్రీ బిడ్డను ప్రసవించేటపుడు కలిగే నోపులు
ఆరోగ్యం / వికలాంగులైన స్త్రీలు ఆరోగ్య సంరక్షణ లో ఉంది
వైకల్యం సామాజిక స్పృహ
అంగ వైకల్యం గల స్త్రీలపై సమాజంలో ఉన్న చెడు అభిప్రాయాన్ని తొలగించి మార్పు కోసం కృషి చేయాలి.
ఆరోగ్యం / వికలాంగులైన స్త్రీలు ఆరోగ్య సంరక్షణ లో ఉంది
నిరాదరణ, హింస మరియు ఆత్మ రక్షణ
స్త్రీలు హింసకు గురవుతున్నారు.
ఆరోగ్యం / వికలాంగులైన స్త్రీలు ఆరోగ్య సంరక్షణ లో ఉంది
సంరక్షకులకు సహకారం
ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకోవటం మానవ స్వభావం.
ఆరోగ్యం / వికలాంగులైన స్త్రీలు ఆరోగ్య సంరక్షణ లో ఉంది
కుటుంబ నియంత్రణ
మీరు కావాలనుకున్నపుడు, మీరు కోరుకున్నంత మంది పిల్లల్ని మాత్రమే కనటాన్ని కుటుంబ నియంత్రణ అంటారు.
ఆరోగ్యం / వికలాంగులైన స్త్రీలు ఆరోగ్య సంరక్షణ లో ఉంది
మీ శరీరాన్ని గురించి జాగ్రత్త
మీ నిత్య జీవితంలో ప్రతి విషయంలోను మరింత జాగ్రత్తగా వుంటూ మీ ఆరోగ్యాన్ని గురించి ఎక్కువ శ్రద్ధ వహించ వలసి వుంటుంది.
ఆరోగ్యం / వికలాంగులైన స్త్రీలు ఆరోగ్య సంరక్షణ లో ఉంది
బాల కార్మిక వ్యవస్థ నిర్మూలన
జాతిని సవాలు చేస్తున్న బాలకార్మిక సమస్య ఇంకనూ కొనసాగుతూనే ఉంది. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి ప్రభుత్వం వివిధ చర్యల్ని చేపడుతూనే ఉంది. అయితే ఇది సామాజిక-ఆర్థిక సమస్యతో ముడిపడి వుండడం వల్లనూ, దారిద్ర్యంతోనూ, నిరక్షరాస్యతతోనూ కూడినది కావున ఇంకనూ సమాజంలోని అన్ని వర్గాల వారి సమస్యల్ని పరిష్కరించడానికి కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు జరగాలి.
విద్య / బాలల హక్కులు లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు