పంచుకోండి
8 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
చిత్తూరు
ఈ పేజి లో చిత్తూరు జిల్లా కి చెందిన విద్యా సంబంధ వివరాలు చర్చించబడ్డాయి.
విద్య / జిల్లాల వారి సమాచారం / ఆంద్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో ఉంది
ప్రకాశం
ఈ పేజి లో ప్రకాశం జిల్లా కి చెందిన విద్యా సంబంధ వివరాలు చర్చించబడ్డాయి.
విద్య / జిల్లాల వారి సమాచారం / ఆంద్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో ఉంది
శాస్త్రవేత్తలు
శాస్త్రవేత్తలు
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / శాస్త్రవేత్తలు లో ఉంది
శ్రీనివాస రామానుజం
శ్రీనివాస రామానుజం.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / స్ఫూర్తి దాతలు లో ఉంది
డిసెంబరు నెల సైన్స్ సంగతులు
డిసెంబరు నెల సైన్స్ సంగతులు
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
బాలల సైన్స్ విభాగం
ఈ విభాగం లో బాలల సైన్స్, శాస్త్రవేత్తలు, ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్తలు, నోబెల్ గ్రహిత శాస్త్ర వేత్తలు ఇతరముల గురుంచి తెలపబడును
విద్య / బాలల ప్రపంచం లో ఉంది
శ్రీనివాస రామానుజం
గర్వించదగ్గ గణిత మేధావి శ్రీనివాస రామానుజం గణితానికి చేసిన సేవలు.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
వింత చదరాలు
వింత చదరాల గూర్చి తెలుసుకుందాం.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / బాలల వినోదం లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు