పంచుకోండి
170 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
సమగ్ర వ్యవసాయం
సమగ్ర వ్యవసాయం.
వ్యవసాయం / పంట ఉత్పత్తి లో ఉంది
సమగ్ర వ్యవసాయ పద్దతులతో వ్యవసాయము లాభసాటి
సమగ్ర పోషక పద్ధతులు ఆచరించి ఉత్పాదకతను పెంచడము
వ్యవసాయం / వ్యవసాయం – ఉత్తమ పధ్ధతులు లో ఉంది
యువ రైతులకు వ్యవసాయం మరియు ఇతర అనుబంధ రంగాలలో శిక్షణ.
యువరైతుల వ్యవసాయ శిక్షణ పాఠ్య ప్రణాళిక
వ్యవసాయం / వ్యవసాయం – ఉత్తమ పధ్ధతులు / యువ రైతుల శిక్షణా పాఠ్య ప్రణాళిక లో ఉంది
సమగ్ర వ్యవసాయం
ప్రస్తుతం వాతావరణ పరిస్ధితులు మారాయి. కాబట్టి వ్యవసాయాన్ని సమర్ధవంతగా వినియోగించుకోవడం అత్యవశ్యం.
వ్యవసాయం / / పంటల వారీగా వ్యవసాయ పంచాంగం / ఇతర విషయాలు లో ఉంది
మన తెలంగాణ - మన వ్యవసాయ పథకాలు
వివిధ వ్యవసాయ పథకాల వివరాలు
వ్యవసాయం / పథకములు లో ఉంది
సస్య రక్షణ
సస్య రక్షణ గురించి తెలుసుకుందాం
వ్యవసాయం / వ్యవసాయం – ఉత్తమ పధ్ధతులు లో ఉంది
సమగ్ర వ్యవసాయం
వ్యవసాయం / పంట సాగు మరియు యాజమాన్య పద్ధతులు లో ఉంది
వాతావరణంలో వస్తున్న మార్పులు - వ్యవసాయ సమగ్ర యాజమాన్యం
వాతవరణంలో వస్తున్న మార్పులు, వాటి ప్రభావం నివారణ చర్యలను గూర్చి తెలుసుకుందాం.
వ్యవసాయం / పంట సాగు మరియు యాజమాన్య పద్ధతులు / పంటల సాగు లో ఉంది
ఐ.ఆర్.డి.పి. (ఇంటిగ్రేటెడ్ రూరల్ డెవలప్‌మెంట్ ప్రోగ్రాం)
ఐ.ఆర్.డి.పి. (ఇంటిగ్రేటెడ్ రూరల్ డెవలప్‌మెంట్ ప్రోగ్రాం) కు మరి ఒక పేరు సమగ్ర గ్రామీణాభివృద్ధి పధకం
సామాజిక సంక్షేమం / సంక్షేమ పథకాలు లో ఉంది
సమగ్ర వ్యవసాయం
శాస్త్రీయపద్దతిలో వ్యవసాయవిధానాలవల్ల ఆదాయం
వ్యవసాయం / వ్యవసాయం – ఉత్తమ పధ్ధతులు / యువ రైతుల శిక్షణా పాఠ్య ప్రణాళిక లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు