పంచుకోండి
8 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
సర్పగంధ
సర్పగంధ మొక్క యొక్క విశేష్టా.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
సర్పగంధం సాగు – మెళకువలు
ఔషధ విలువలు కలిగిన సర్పగంధం సాగు మెళకువల గురించి తెలుసుకుందాం.
వ్యవసాయం / / పంటల వారీగా వ్యవసాయ పంచాంగం / ఇతర విషయాలు లో ఉంది
పంటల వారీగా వ్యవసాయ పంచాంగం
పంచాంగంను అనుసరించి చేసే వ్యవసాయంను వ్యవసాయ పంచాంగం అంటారు. రాష్ట్రంతో పాటు దాదాపు ప్రపంచంలోని అన్ని ప్రాంతాలలో స్థానిక పంచాంగంను అనుసరించి వ్యవసాయం చేస్తుంటారు.
వ్యవసాయం / వ్యవసాయ పంచాంగం లో ఉంది
బిళ్ళగన్నేరు
ఈ మొక్క అంతరించి పోయే ప్రమాదంలో పడినా ప్రపంచంలో అనేక ప్రాంతాల్లో అలంకరణ కోసం మందు మొక్కగా పెంచుతున్నారు.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
మూలికావైద్యం
మూలికావైద్యం. ఒకప్పుడు అది ప్రాచీన వైద్యం.. ఇప్పుడదే ఇన్‌థింగ్. ఆధునికత అంగీకరించి ఆహ్వానిస్తున్న పురాతన విధానం.
ఆరోగ్యం / ఆయుష్ లో ఉంది
హోమియోపతి మరియు అల్లోపతి
ఈ రోజుల్లో హోమియోపతి వేగంగా అభివృధ్ది చెందుతున్న విధానం. ఇది ఇంచుమించుగా ప్రపంచమంతటా అనుసరించబడుతున్నది. హోమియోపతీ యొక్క బిళ్లల భధ్రతతో, ఇది సురక్షితమైన, సున్నితమైన వ్యాధి నివారణ స్వభావంతో ఉండడం వల్ల ప్రతి ఇంటా వినిపిస్తూ వుండే మాటగా మారింది.
ఆరోగ్యం / ఆయుష్ లో ఉంది
ముఖ్య ఆరోగ్య విషయాలు
ఎన్నెన్నో విలువైన ముఖ్య ఆరోగ్యవిషయాలు మీకోసం ఈ పేజిలో ఉన్నాయి.
ఆరోగ్యం / ఆయురారోగ్యాలు లో ఉంది
సిరిధాన్యాలు చిరుధాన్యాలతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం
సిరిధాన్యాలు చిరుధాన్యాలతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం
ఆరోగ్యం / / పోషణ మరియు ఆరోగ్యం / ఆహరము మరియు వ్యాధులు లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు