పంచుకోండి
27 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
సామాజిక అంశాల పై అవగాహన స్పందన
సామాజిక అంశాల పై అవగాహన స్పందన.
సామాజిక సంక్షేమం / సామాజిక భద్రత లో ఉంది
విజ్ఞానశాస్త్రం - బోధన లక్ష్యాలు
విజ్ఞానశాస్త్రం - బోధన లక్ష్యాలు విద్యాబోధనలో ప్రతి ఉపాధ్యాయుడికి విద్యాలక్ష్యాల వర్గీకరణ గురించి; గమ్యాలు, ఉద్దేశాలు, లక్ష్యాలు అనే పదాల గురించి వివరించడం జరిగింది.
విద్య / ఉపాధ్యాయ వేదిక లో ఉంది
బాలల రక్షణ కొరకు చట్టాలు
బాలల పరిరక్షణ చట్టాలు మరియు బాలల హక్కులు
విద్య / బాలల హక్కులు లో ఉంది
మానసిక ఆరోగ్యంపై ఒక అవగాహన
మనిషి ప్రశాంతమైన జీవనానికి మానసిక ఆరోగ్యం చాలా అవసరమైనది. నేటి సమాజంలో మనిషి తరచూ ఒత్తిడికి గురవుతున్నాడు, ఆ విధంగా ప్రశాంతతని కోల్పోయి మానసిక ఆందోళనకి గురవుతున్నాడు. ఇక్కడ మానసికంగా ఆరోగ్యంగా ఎలా సంసిద్ధులు కాగలరో తెలుసుకొనవచ్చు.
ఆరోగ్యం / మానసిక ఆరోగ్యం లో ఉంది
ఆశించిన అభ్యసన ఫలితాలు
ఆశించిన అభ్యసన ఫలితాలు
విద్య / విద్య - ఉత్తమ పద్ధతులు లో ఉంది
జాతీయ బాలల హక్కుల పరిరక్షణ కమీషను
బాలలకు న్యాయాన్ని కల్పించడం, నిర్లక్ష్యానికి గురైన బాలలు మరియు ప్రత్యేక బాలల యెడల శ్రద్ధ, బాలకార్మిక వ్యవస్ధను రూపుమాపే దిశలో పనిచేసిన, బాలల మనస్తత్వ శాస్త్రం, పిల్లల పరమైన చట్టాల గురించిన అవగాహన, సమగ్రత, సమర్ధత, అనుభవము, నిపుణత, నైతికత గల్గి, విద్య, శిశు ఆరోగ్యం, భద్రత, సంక్షేమం, అభివృద్ధి శాఖల నుండి సమర్ధతగల ఆర్గురు సభ్యులు ఉంటారు.
విద్య / బాలల హక్కులు లో ఉంది
జాతీయ బాలల హక్కుల పరిరక్షణా కమీషను
న్యాయ బద్దంగా బాలల హక్కుల పరిరక్షణకు సూచించిన ప్రమాణాలను పరీక్షించి రక్షణ షరతులను కల్పిస్తూ పటిష్టంగా అమలు పరచడంలో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రక్షణ షరతు పని విధమును నివేదిక రూపంలో ప్రదర్శించాలి.
విద్య / పధకాలు మరియు స్కీములు లో ఉంది
గ్రామీణ గృహ పథకం
మానవ మనుగడకి గృహము ఒక కనీస అవసరము. గృహము, గ్రామీణ పేదలకి ఒక పెద్ద ప్రాముఖ్యతని సంతరిస్తుంది. దానితో గృహము లేదనే వ్యాకులతను పారద్రోలి మరియు స్పష్టమైన, సురక్షితమైన గుర్తింపు పొంది మర్యాదయైన జీవనానికి పునాది వేస్తుంది.
సామాజిక సంక్షేమం / సామాజిక భద్రత లో ఉంది
వ్యాకుల పరచే ప్రవర్తనలు
వ్యాకులపరచే ప్రవర్తనలు
ఆరోగ్యం / మానసిక వైద్యుడు లేనిచోట లో ఉంది
శిశు వికాసం మరియు పూర్వ ప్రాథమిక విద్య
బాల్యం యొక్క ఆరంభ దశ ఎంతో సున్నితమైంది. 3 నుంచి 6 సంవత్సరాల పిల్లల ఎదుగుదల కాలాన్ని బాల్యారంభ దశగా పరిగణిస్తే, ఆ సమయంలోనే వారిలో అన్ని విధాలుగా ఎదుగుదలకు ఉపయోగపడే బీజాలు నాటాలి.
విద్య / ఉపాధ్యాయ వేదిక లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు