పంచుకోండి
71 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
శ్రీకాకుళం
ఈ పేజి లో శ్రీకాకుళం జిల్లా కి చెందిన విద్యా సంబంధ వివరాలు చర్చించబడ్డాయి.
విద్య / జిల్లాల వారి సమాచారం / ఆంద్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో ఉంది
అనంతపురం
ఈ పేజి లో అనంతపురం జిల్లా కి చెందిన విద్యా సంబంధ వివరాలు చర్చించబడ్డాయి.
విద్య / జిల్లాల వారి సమాచారం / ఆంద్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో ఉంది
సౌర తుఫాన్
సౌర తుఫాన్ విషయాలను తెలుసుకొందామా!
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
ర్యాన్సమ్‌వేర్
ర్యాన్సమ్‌వేర్ అనేది వైరస్‌లలో ఒక రకానికి చెందినది. ఇది కంప్యూటర్‌లోకి ప్రవేశించాక యూజర్‌కు చెందిన ఫైల్స్ అన్నింటినీ లాక్ చేస్తుంది
విద్య / సమాచార సాంకేతిక (ఐటి) విద్య లో ఉంది
హైదరాబాద్
ఈ పేజి లో హైదరాబాద్ జిల్లా కి చెందిన విద్యా సంబంధ వివరాలు చర్చించబడ్డాయి.
విద్య / జిల్లాల వారి సమాచారం / తెలంగాణా రాష్ట్రం లో ఉంది
రైతులకు సూచనలు
వివిధ కార్తెల్లో సాగు,వ్యవసాయ పరిశోధన మరియు విస్తరణ కేంద్రాలు
వ్యవసాయం / పంట ఉత్పత్తి లో ఉంది
స్వైన్ ఫ్లూ కనుక అయితే భయం వద్దు
స్వైన్ ఫ్లూ కనుక అయితే భయం వద్దు
ఆరోగ్యం / వ్యాధులు లో ఉంది
విశాఖపట్నం
ఈ పేజి లో విశాఖపట్నం జిల్లా కి చెందిన విద్యా సంబంధ వివరాలు చర్చించబడ్డాయి.
విద్య / జిల్లాల వారి సమాచారం / ఆంద్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో ఉంది
ఇ-పాలనా లో ఉపయోగపడే సమాచారం-2
కొన్నిసార్లు మనం చేసే చిన్న సాధారణమైన పెట్టుబడులే మనకు ఎంతగానో సంతృప్తినిస్తాయి. కుటుంబ భవిష్యత్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని చేసిన టర్మ్ ప్లాన్ అనేది కూడా ఇన్య్సూరెన్స్ యొక్క ప్రాథమిక అంశంగా చెప్పవచ్చు.
ఇ-పాలన / అవసరాలు - అవగాహన లో ఉంది
File
ఇ-పాలన / అవసరాలు - అవగాహన లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు