పంచుకోండి
2 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
'సరస్వతి' గెలాక్సీని కనుగొన్న భారత శాస్త్రవేత్తలు
సూర్యుని కన్నా 20 మిలియన్లు పెద్దదైన ఒక అతిభారీ గెలాక్సీల సముదాయాన్ని మనదేశ శాస్రవేత్తలు కనుగొన్నారు.
విద్య / / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం లో ఉంది
ముఖ్య ఆరోగ్య విషయాలు
ఎన్నెన్నో విలువైన ముఖ్య ఆరోగ్యవిషయాలు మీకోసం ఈ పేజిలో ఉన్నాయి.
ఆరోగ్యం / ఆయురారోగ్యాలు లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు