పంచుకోండి
3 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
జాతీయ ఇ-పాలన ప్రణాళిక
సమాజంలోని అట్టడుగువర్గాలవారికి కూడా సమాచార సాంకేతిక పరిజ్ఞాన ఫలాలు అందడానికి, వారు పౌరసేవలు పారదర్శకంగా, ఇబ్బందులేమీ లేకుండా, సమయానికి పొందడానికి భారత ప్రభుత్వం 1990ల చివరలో దేశంలో జాతీయ ఇ-పరిపాలనను ప్రవేశపెట్టింది.
ఇ-పాలన లో ఉంది
ఆర్.టి.ఐ పై చదవదగినవి
భారతీయ ఐక్యతకు, సార్వభౌమత్వానికి ప్రతికూల పరిణామాలను కల్గించే సమాచారం, దేశ భద్రతకు, కీలకమైన, రాష్ట్రవైజ్ఞానిక లేదా ఆర్ధిక ప్రయోజనాల, విదేశీ రాజ్య సంబంధ, లేదా నేరాలను ప్రేరేపించడంలో త్రోవకల్పించే సమాచారం, వెల్లడికి మినహాయింపులు.
ఇ-పాలన / సమాచార హక్కు చట్టం 2005 గురించి లో ఉంది
త్రిపుర
ఈ విభాగం త్రిపుర రాష్ట్ర స్థాయి ఇ-పాలన కార్యక్రమాల గురించి వివరాలను అందిస్తుంది.
ఇ-పాలన / రాష్ట్రాలలో ఇ-ప్రభుత్వపాలన లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు