పంచుకోండి
2 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
మంచి నీటిలో ముత్యాల పంట (పెర్ల్ కల్చర్)
ప్రకృతిలో సహజ సిద్ధంగా లభించే రత్న జాతులలో ముత్యం ఒకటి. మొలుస్క్ (ముత్యపు చిప్ప) అనే కీటకం నుంచి ముత్యాలు రూపొందుతాయి. ఒకవైపు ఇండియాలోను, ఇతర దేశాలలోను ముత్యాలకు గిరాకి పెరిగిపోతుంటే , మరోవైపు ప్రకృతి వనరులను విచక్షణా రహితంగా దోచుకోవడంవల్ల , కాలుష్యం వల్ల ముత్యాల సహజ ఉత్పత్తి బాగా తగ్గిపోయింది. ఈ విభాగం వాటి సాగు గురించి వివరించడం జరిగింది.
వ్యవసాయం / మత్స్య సంపద లో ఉంది
చేపతో వివిధ రకాల వంటలు - వ్యాపారం
తాజా చేపలుగా మార్కెట్లో అంత గిరాకీ లేకపోయినా, పోషక విలువలలోనూ, ఇతర విధాలుగానూ ఎండుచేపలుగా చెప్పుకోదగ్గ గిరాకీ వుండే చేప జాతులు అనేకం వున్నాయి. ఈ చేపలతో రకరకాల వంటలు రుచిగా చేసుకోవచ్చు. తద్వారా వాటితో మంచి వ్యాపారం చేసి ఆదాయాన్ని ఆర్జించవచ్చు. ఇందులో వివిధ చేపల వంటకాలు గురించి వివరించడం జరిగింది.
వ్యవసాయం / మత్స్య సంపద లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు