పంచుకోండి
3 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
మహాత్మాగాంధీ జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకం
జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చట్టం గురించి భారత రాజ్యాంగం ద్వారా 25 వ తేదీ ఆగష్ట్ 2005 వ సంవత్సరములో అమలులో పెట్టబడినది.
వ్యవసాయం / పథకములు లో ఉంది
ఉపాధి
దారిద్ర్య నిర్మూలన వ్యూహరచన వివిధ రకాలైన పేదరికాన్ని తగ్గించే మరియు ఉపాధి కల్పనా కార్యక్రమాల్ని కలిగి ఉంది. ఇందులో చాలా వరకు చాలా సంవత్సరముల నుండి అమలులో ఉన్నాయి మరియు ఉపాధి కల్పించి, ఫలవంతమైన ఆస్తులను సృష్టించి, సాంకేతిక మరియు వ్యాపార నైపుణ్యాలను ఇచ్చి వాటిని పటిష్టం చేసి పేదవారి ఆదాయాన్ని పెంచారు.
సామాజిక సంక్షేమం / సామాజిక భద్రత లో ఉంది
గ్రామీణ ఉపాధి కల్పన పథకాలు
గ్రామీణ వ్యవసాయ,వాణిజ్య ఉపాధి పథకాలు
వ్యవసాయం / పథకములు లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు