పంచుకోండి
2 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
ఆయుర్వేద పరిష్కారాలు
ఆయుర్వేదం అతిపురాతన భారతీయ వైద్యశాస్త్రం. ఇందులో జీవితానికి సంబంధించి చర్చించని విషయాలు లేవంటే అతిశయోక్తి కాదు.
ఆరోగ్యం / ఆయుష్ లో ఉంది
యునాని
భారతదేశంలో యునాని వైద్య విధానానికి ఒక ఆకర్షణీయమైన, సుదీర్ఘ చరిత్ర (రికార్డ్) ఉంది. ఇంచుమించు 11వ శతాబ్ద కాలంలో అరబ్బులు మరియు పర్షియన్లచే ఇది భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టబడింది. ఈ రోజు యునాని విధానంలో వైద్యాన్ని అనుసరించడానికి సంబంధించినంత వరకూ ప్రపంచ అగ్రగామిదేశాలలో భారతదేశం ఒకటిగా ఉంది.
ఆరోగ్యం / ఆయుష్ లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు