పంచుకోండి
4 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
గుండెపోటు కలిగినపుడు బహిర్గతం అయ్యే లక్షణాలు
సాధారణంగా గుండెపోటు కలుగుటకు ముందుగా కొన్ని రకాల లక్షణాలు బహిర్గతం అవుతాయి. బహిర్గతం అయ్యే లక్షణాలు గుండె సంబందించినవే కాకుండా శరీర భాగాలలో ఎక్కడైనా కలుగవచ్చు. వీటిని తెలుసుకోవటం వలన గుండెపోటు రావటానికి ముందుగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు.
ఆరోగ్యం / వ్యాధులు లో ఉంది
గుండె, రక్తనాళాలవ్యాధి
గుండె, రక్తనాళాలవ్యాధి
ఆరోగ్యం / ఆయురారోగ్యాలు లో ఉంది
గుండె
శరీరంలో గుండె అతిముఖ్యమైన భాగం. ఇది మనిషి శరీరంలో ఎడమవైపున ఛాతీ భాగంలో ఉంటుంది. దీనిలో నాలుగు గదులు ఉంటాయి.
ఆరోగ్యం / వ్యాధులు లో ఉంది
శారీరక వ్యవస్థ అవయవాల ద్వారా వచ్చే వ్యాధులు
శారీరక వ్యవస్థ అవయవాల ద్వారా వచ్చే వ్యాధులు గుండె, లివర్, మూత్రపిండాలు, మెదడు, ఉపిరి తిత్తులు మొదలైన వ్యాధులు లక్షణాలు,రోగ కారణాలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు గురించి వివరించడం జరిగింది.
ఆరోగ్యం / వ్యాధులు లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు