పంచుకోండి
1 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
స్కై 'ఫై'
తీగల ద్వారా కాకుండా ఆకాశం నుంచి నెట్‌ని అందించేందుకు ఇవి కసరత్తు చేపట్టాయి. ఇందులో భాగంగా ఫేస్‌బుక్‌ అక్విలా అనే విమానాన్ని రూపొందించి దాన్ని విజయవంతంగా ప్రయోగించింది... దాని వివరాలు పూర్తిగా....
విద్య / సమాచార సాంకేతిక (ఐటి) విద్య లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు