పంచుకోండి
1 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
హెపటైటిస్
హెపటైటిస్ –ఎ అనే వైరస్ చేత కాలేయము/కార్జముకు వాపు కలగటాన్ని హెపటైటిస్ –ఎ వ్యాధి అని అంటారు. “వైరల్ హెపటైటిస్” అనేది ఈ వ్యాధికి ప్రత్యామ్నాయ పేరు
ఆరోగ్యం / వ్యాధులు లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు