పంచుకోండి
1 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
నిద్ర
సరైన విశ్రాంతికి కావలసింది నిద్ర. సరిగా నిద్ర కావలంటే 20 డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత అవసరం.
ఆరోగ్యం / ఆయురారోగ్యాలు లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు