పంచుకోండి
72 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
గుంటూరు
ఈ పేజి లో గుంటూరుజిల్లా కి చెందిన విద్యా సంబంధ వివరాలు చర్చించబడ్డాయి.
విద్య / జిల్లాల వారి సమాచారం / ఆంద్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో ఉంది
గ్రామ వికాసానికి ప్రభుత్వ పధకాలు
గ్రామీణాభివృద్ధి దిశగా ఎన్నో ప్రభుత్వపథకాలు అమలులో ఉన్నాయి. వ్యక్తిగత వికాసం మొదలుకొని, కుటుంబ, సంఘ, సమాజ పరిపూర్ణ వికాసం కోసం వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల ద్వారా అమలుపరచబడుతున్నాయి.
సామాజిక సంక్షేమం / సంక్షేమ పథకాలు లో ఉంది
సౌర వినియోగాలు
కేస్ స్టడీస్ మరియు కమ్యూనిటీలు ఉత్తేజపరిచేందుకు సౌర శక్తి యొక్క ఉపయోగం గురించి ఉత్తమమైన ఆచరణల ఈ విభాగంలో నిర్వహించబడుతుంది.
శక్తి వనరులు / ఉత్తమ ఆచరణ పద్ధతులు లో ఉంది
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాలు
ఈ పేజి లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న వివిధ పథకాలు మరియు వాటి వివరాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
సామాజిక సంక్షేమం / సంక్షేమ పథకాలు లో ఉంది
తెలంగాణ సమగ్ర సర్వే వివరాలు
సర్వే ప్రకారం తెలంగాణ జనాభా 3,63,03,012గా తేలింది. రాష్ర్టంలోని పది జిల్లాల్లో మొత్తం 1,01 కోట్ల కుటుంబాల నుంచి సమగ్ర వివరాలను ప్రభుత్వం సేకరించింది.
సామాజిక సంక్షేమం / రాష్ట్ర ముఖ్య సమాచారం లో ఉంది
రంగా రెడ్డి
ఈ పేజి లో రంగా రెడ్డి జిల్లా కి సంబందించిన విద్యా సమాచారం అందుబాటులో ఉంటుంది,.
విద్య / జిల్లాల వారి సమాచారం / తెలంగాణా రాష్ట్రం లో ఉంది
పథకాలు
ఇ-పాలన కి సంబంధించిన పథకాలు మరియు స్కీములు ఈ విభాగంలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఇ-పాలన లో ఉంది
ఇతర పథకాలు
ఆరోగ్యానికి సంబందించిన పథకాలు మరియు స్కీముల గురించి ఇందులో ఉన్నాయి
ఆరోగ్యం / పథకాలు లో ఉంది
బాలల అక్రమ వ్యాపారం
రహస్య అక్రమ వ్యాపారం అంటే వ్యభిచారం అని అర్థం కాదు. అవి రెండూ పర్యాయ పదాలు కాదు. రహస్య అక్రమ వ్యాపారం అనే పదాన్ని అర్థం చేసు కోవాలంటే, వ్యభిచారాన్ని దాని నుండి వేరు చేయాలి.
సామాజిక సంక్షేమం / సామాజిక చైతన్యం లో ఉంది
శ్రీకాకుళం
ఈ పేజి లో శ్రీకాకుళం జిల్లా కి చెందిన విద్యా సంబంధ వివరాలు చర్చించబడ్డాయి.
విద్య / జిల్లాల వారి సమాచారం / ఆంద్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు