పంచుకోండి
3 మీ శోధన పదాలు సరిపోలే అంశాలు
ఫలితాలను వడబోయండి
అంశం రకంఇప్పటినుండి కొత్త అంశాలుదీని ద్వారా క్రమీకరించు: ఔచిత్యము · తేదీ ( తాజాది మొదట) · అక్షరక్రమంలో
పాన్ కార్డ్ కొరకు ఆన్ లైన్ లో దరఖాస్తు చేసుకొనుట
శాశ్వత ఖాతా సంఖ్య కార్డు ఒక పది అంకెల అక్షర సంఖ్య ఉన్న ఫోటో గుర్తింపు కార్డు ప్రతీ ఉన్న వానికీ యివ్వబడుతుంది.
ఇ-పాలన / విఎల్ఇల కొరకు వనరులు లో ఉంది
పాన్ కార్డ్ - తరచు అడిగే ప్రశ్నలు
ఆదాయంపన్ను శాఖ (ఇన్‌కం టాక్స్ డిపార్ట్‌మెంట్), మీ ఖాతాకు శాశ్వతంగా కేటాయించే సంఖ్యను (పర్మినెంట్ అకౌంట్ నంబర్.. పి ఏ ఎన్) పాన్ అంటారు. ఇది అంకెలు, అక్షరాలతో కూడిన పది స్థానాల సంఖ్య.
సామాజిక సంక్షేమం / ఆర్థిక అక్షరాస్యత లో ఉంది
ఆర్ధిక సంబంధ ప్రాధమిక అవగాహన
ఆర్ధిక సంబంధ ప్రాధమిక అవగాహన. గత తరంతో పోల్చి చూస్తే ప్రస్తుత ప్రపంచ ఆర్ధిక వ్యవస్థ యొక్క విధి విధానాలు కొంచెం క్లిష్ట భూయిష్టంగా ఉన్నాయి.
సామాజిక సంక్షేమం / ఆర్థిక అక్షరాస్యత లో ఉంది
పైకి వెళ్ళుటకు