హోమ్ / వ్యవసాయం / పశు సంపద
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

పశు సంపద

వివిధ పశు జాతుల పెంపకం

గేదెల పెంపకం
పాడిపశువుల పెంపకం,భారతదేశ ఆవుజాతులు మరియు అజోల్లా
కోళ్ళ పెంపకం
కోళ్ళ జాతులు,బర్డ్‌ఫ్లూ,బ్రాయిలర్ మరియు రాజశ్రీ కోళ్ళ పెంపకం.
మేకల పెంపకం
వివిధ మేకజాతులు,వ్యాధి నిరోధక టీకాలు,ఆవాసాలనిర్మాణం
గొర్రెల పెంపకం
వివిధ గొర్రె జాతులు, వాటి పెంపకం,ఆరోగ్య సంరక్షణ సూచిక,భీమా,రవాణా
పందుల పెంపకం
పందుల పెంపకం,వివిధ రకాల జాతులు,దాణా తయారీ,నివాస మరియు వ్యాధుల నివారణ
ఈము పక్షుల పెంపకం
ఈము పక్షుల పెంపక నిర్వహణ,దాణా తయారీ,వ్యాధులు నివారణ మరియు ఉత్పత్తులు
కౌజు పిట్టల పెంపకం
కౌజు పిట్టల పెంపకం కేంద్రము,దాణా,పునరుత్పత్తి,వ్యాధులు నివారణ
టర్కీ కోళ్ల పెంపకం
టర్కీ కోళ్ళ జాతుల పెంపకం,దాణా,ఆరోగ్య సంరక్షణ,పునరుత్పత్తి వ్యాధులు నివారణా
పాడి పశువులకు పోషకాలు అందించే పశు గ్రాసాలు
పశుగ్రాసాల రకాలు,మేలు జాతి గడ్డి రకాలు,దాణా తయారీ మిశ్రమము
కరువు సమయంలో గేదెల నిర్వహణ
కరువు సమయంలో పశువుల ఆహార,పునరుత్పత్తి,నివాస మరియు ఆరోగ్య సూచనలు
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు