హోమ్ / వ్యవసాయం / పశు సంపద
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

పశు సంపద

వివిధ పశు జాతుల పెంపకం

కోళ్ళ పెంపకంలో పాటించవలసిన ముఖ్య విషయాలు
కోడి పిల్లల,గుడ్లు పెట్టే కోళ్లపెంపకం,కోళ్ళటీకాలు, ఎదుగుదలకువాడే మందులు
కడక్ నాథ్ జాతి - ప్రసిద్ధ భారతీయ నాటు జాతి
కడక్ నాథ్ జాతి కోళ్ళ పెంపకం,దాణా మరియు రోగనిరోధక టీకాలు
పశువుల మేతలో డిస్టిల్లరీ ద్రవరూప పదార్థం ప్రాముఖ్యత
పశువుల మేతగా డిస్టిల్లరీ ద్రవరూప పదార్థం(ఆల్కహాల్ తయారీ)
పశువుల భీమా పథకం
పశు భీమా పథకము వివరాలు
పశువుల్లో తూటుకాడ మొక్కల విష ప్రభావం - నివారణ
పశువుల్లో తూటుకాడ మొక్కల విష ప్రభావం మరియు చికిత్స విధానము
దేశీయ ఆవుల సంరక్షణ మనందరి కర్తవ్యం
దేశీయ పాడి పశుజాతుల వివరాలు
పశువుల్లో బ్రుసేల్లోసిస్ వ్యాధి - ఈసుడు రోగం
బ్రుసేల్లోసిస్ వ్యాధి వ్యాప్తి,లక్షణాలు,నిర్ధారణ మరియు నివారణ
సాంద్ర పద్ధతిలో మేకల పెంపకం
సాంద్ర పద్ధతిలో మేకల పోషణ వివరాలు
వేసవిలో పశుసంరక్షణ, వేసవికి అనువైన పశుగ్రాసాలు
వేసవిలో పశుసంరక్షణ మరియు పాడి పశువులకు అనువైన పశుగ్రాసాలు
జీవాల్లో చిటుక వ్యాధి - నివారణ చర్యలు
చిటుక వ్యాధి లక్షణాలు చికిత్స
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు