హోమ్ / వ్యవసాయం / పశు సంపద
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

పశు సంపద

వివిధ పశు జాతుల పెంపకం

పాలజ్వరం (మిల్క్ ఫీవర్) పాక్షిక లేదా అసంపూర్ణ ప్రసవ పక్షవాతం
పాడిపశువుల్లో పాల జ్వరము లక్షణాలు,చికిత్స
పాడి పశువుల్లో కిటోసిస్ (ఎండు వాతo) వ్యాధి – నివారణ
ఎండువాతం వ్యాధి లక్షణాలు,చికిత్స
మేకల్లో వచ్చే మశూచి వ్యాధి / ఫాక్స్ / బొబ్బరోగం
మేకలలో బొబ్బరోగం వ్యాప్తి,చికిత్స,నివారణ
పాడి పశువుల ఎంపికలో తీసుకోవల్సిన జాగ్రత్తలు
పాడి పశువుల ఎంపిక విధానము
దక్కని జాతి గొర్రెలు
తెలంగాణాలో దక్కని జాతి గొర్రెల పెంపకం
క్వయిల్ పక్షులపెంపకంతో ఆర్ధిక వికాసం
క్వయిల్ పక్షుల పెంపకం
పశువుల్లో అనారోగ్యాన్ని తగ్గించేందుకు వాడే ఆయుర్వేద పశు వైద్య మిశ్రమాలు
పశువుల్లో అనారోగ్యాన్ని తగ్గించేందుకు వాడే ఆయుర్వేద పశు వైద్య మిశ్రమాలు.
పశువుల పెంపకంలో మెళకువలు
పశువుల పెంపకంలో మెళకువలు.
పశు పెంపకం - క్యాలెండర్
పశు పెంపకం - క్యాలెండర్.
గొర్రెల పెంపకములో మెళుకువులు
గొర్రెల పెంపకములో మెళుకువులు.
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు