హోమ్ / వ్యవసాయం / పశు సంపద
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

పశు సంపద

వివిధ పశు జాతుల పెంపకం

పశుగ్రాసాల సాగు
పశుగ్రాసాల సాగు
పెరటిలో కోళ్ళు పెంపకం
పెరటిలో కోళ్ళు పెంపకం.
పశువులకు సంపూర్ణ శమీకుత్త ఆహారం తయారీ
పశువులకు సంపూర్ణ శమీకుత్త ఆహారం తయారీ.
గొర్రెల పెంపకంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
గొర్రెల పెంపకంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు.
పచ్చిక బయళ్ళకు అనువైన పశుగ్రాస పంటలు
పచ్చిక బయళ్ళకు అనువైన పశుగ్రాస పంటలు.
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు