హోమ్ / వ్యవసాయం / వ్యవసాయం – ఉత్తమ పధ్ధతులు
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

వ్యవసాయం – ఉత్తమ పధ్ధతులు

వివిధ రకాల వ్యవసాయ సాగు విధానాలు రైతులకు సూచనలు

శ్రీ వరి సాగు
శ్రీ వరి సాగు విధానము
రైతే ఒక శాస్త్రవేత్త - రైతులు కనుగొన్న కొత్త యంత్రాలు
వ్యవసాయ సాగులో యంత్రాల వాడకంద్వారా మెరుగైన ఫలితాలు
ఖచ్చిత వ్యవసాయం
ఖచ్చిత వ్యవసాయ సాగు విధానము
సేంద్రీయ వ్యవసాయం
స్థిరమైన ఉత్పత్తి, వివిధ ఉత్తమ విధానాలు, అధ్యయనాలు ఉన్నాయి.
‘జీవామృతం’తో జవజీవాలు
జీవామృతం తయారీ,పిచికారీ విధానము
భారత్ - వ్యవసాయ విధానం
కాలక్రమానుసారంగా భారతదేశంలో పంటలతీరులో మార్పు
కీటక నివారణ
కీటక నివారిణి రకాలు
బిందుసేద్యంతో చెరకు సాగు
చెరకు తోటకు బిందుసేద్య పద్ధతి ద్వారా సాగు
చెరకు చెత్తతో సేంద్రియ ఎరువు
చెరకు వ్యర్థాలతో సేంద్రియ ఎరువు
వ్యవసాయం లో మెళకువలు
సేంద్రియ ఎరువులద్వారా వ్యవసాయసాగు విధానము
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు