హోమ్ / వ్యవసాయం / వ్యవసాయం – ఉత్తమ పధ్ధతులు
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

వ్యవసాయం – ఉత్తమ పధ్ధతులు

వివిధ రకాల వ్యవసాయ సాగు విధానాలు రైతులకు సూచనలు

మెట్టసాగులో మెళకువలు
మెట్టసాగులో మెళకువలు.
పంటలలో జీవన ఎరువలు, జీవన క్రిమి మరియు చీడ నాశకాలు
పంటలలో జీవన ఎరువలు, జీవన క్రిమి మరియు చీడ నాశకాలు.
సేంద్రియ వ్యవసాయం
సేంద్రియ వ్యవసాయం.
ఆధునిక విధానంలో బొప్పాయి సాగు
ఆధునిక విధానంలో బొప్పాయి సాగు
పశుగ్రాస నిల్వ పద్ధతులు
పశుగ్రాస నిల్వ పద్ధతులు.
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు