హోమ్ / వ్యవసాయం / వ్యవసాయం – ఉత్తమ పధ్ధతులు / యువ రైతుల శిక్షణా పాఠ్య ప్రణాళిక
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

యువ రైతుల శిక్షణా పాఠ్య ప్రణాళిక

యువ రైతులకు నూతన సాంకేతికతపై శిక్షణ.

యువ రైతులకు వ్యవసాయం మరియు ఇతర అనుబంధ రంగాలలో శిక్షణ.
యువరైతుల వ్యవసాయ శిక్షణ పాఠ్య ప్రణాళిక
ముందస్తు వాతావరణ సూచనలు
ప్రసారమాధ్యమాల ద్వారా ముందస్తు వాతావరణ సూచనలు
ఆపత్కాల పంటల ప్రణాళిక
ఆపత్కాల పంటల ప్రణాళిక,అనువైన రకాలు
వివిధ పంటలలో ఉత్తమ యాజమాన్య పద్ధతులు
వివిదరకాల సాగులోఉత్తమ యాజమాన్య పద్ధతుల
విత్తనోత్పత్తి
వివిధ రకాల విత్తనోత్పత్తి విధానాలు
వ్యవసాయంలో సమర్ధ సాగునీటి యాజమాన్యం
వ్యవసాయములో నీటిపొదుపు విధానాలు
సమగ్ర వ్యవసాయం
శాస్త్రీయపద్దతిలో వ్యవసాయవిధానాలవల్ల ఆదాయం
అటవీ వ్యవసాయం
వివిధరకాల అటవీ వ్యవసాయ పద్ధతులు
పశుగ్రాస పంటలు – పచ్చి మేత – ప్రాముఖ్యత
వివిధ రకాలు,కాలాలు,నేలలో పండించు పశుగ్రాసాల సాగు
పంటలలో సమగ్ర పోషక యాజమాన్యం మరియు సేంద్రియ ఎరువులు
సేంద్రియ ఎరువులు మరియు భూసారపరీక్షా
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు