హోమ్ / వ్యవసాయం / వ్యవసాయం – ఉత్తమ పధ్ధతులు / వివిధ పంటల ఉత్పత్తికి మేలైన యాజమాన్య పద్ధతులు
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

వివిధ పంటల ఉత్పత్తికి మేలైన యాజమాన్య పద్ధతులు

పంటల ఉత్పత్తికి మేలైన యాజమాన్య పద్ధతులు

జొన్న
జొన్న పంట సాగు,రకాలు,సస్యరక్షణ
మొక్కజొన్న
సాగు,రకాలు,విత్తేపద్దతి,సస్యరక్షణ
సజ్జ
సజ్జ పంట రకాలు,ఎరువులు,విత్తే పద్ధతి,సస్యరక్షణ
రాగి
రకాలు,నాటే దూరం మరియు సస్యరక్షణ
వరి
వరి రకాలు,విత్తే పద్దతి,అంతర కృషి,సస్యరక్షణ
ఆముదం
ఆముదం రకాలు,విత్తన దూరము,అంతరపంటలు,సస్య
వేరుశనగ
వేరుశనగ రకాలు,ఎరువులు,సస్యరక్షణ
ప్రొద్దుతిరుగుడు
రకాలు,విత్తన శుద్ధి,ఎరువులు,సస్యరక్షణ
కుసుమ
విత్తే సమయం,రకాలు,సస్యరక్షణ
నువ్వులు
అనువైన రకాలు,విత్తే పద్ధతి,ఎరువులు,సస్యరక్షణ
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు