హోమ్ / వ్యవసాయం / వ్యవసాయం – ఉత్తమ పధ్ధతులు / రైతే ఒక శాస్త్రవేత్త - రైతులు కనుగొన్న కొత్త యంత్రాలు
పంచుకోండి

విషయ రచన భాగస్వామి వివరాలుThis Page is Created by  Unset

సవరించిన వారు సవరణల సంఖ్యా మొదటిగా మార్పు చేసిన వారు చివరిగా మార్పు చేసిన వారు
Vikaspedia 14 May 24, 2014 12:58 PM Jun 17, 2015 11:25 AM
vinod kumar 10 Dec 22, 2013 10:38 PM Feb 17, 2014 11:58 AM
Rakesh kumar 3 Nov 09, 2015 10:22 AM Dec 30, 2015 02:22 PM
Nune Srinivasa Rao 1 Feb 08, 2014 01:03 PM Feb 08, 2014 01:03 PM
Jagadish Babu 1 Feb 13, 2014 12:46 PM Feb 13, 2014 12:46 PM
SUDHARSHAN PERAMBUDUR 1 Oct 23, 2018 05:38 PM Oct 23, 2018 05:38 PM
3.01917808219
రేటింగ్ చేయుటకు చుపించిన నక్షత్రము పైన క్లిక్ చేయండి
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు