హోమ్ / వ్యవసాయం / వ్యవసాయం – ఉత్తమ పధ్ధతులు
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

వ్యవసాయం – ఉత్తమ పధ్ధతులు

వివిధ రకాల వ్యవసాయ సాగు విధానాలు రైతులకు సూచనలు

ఉత్తమ పధ్ధతులు
వ్యవసాయములో నుతనసాంకేతికపరిజ్ఞానము
వ్యసాయంలో రైతుకి సూచనలు
పంట పెట్టడం ఒకెత్తయితే.. అది ఆరోగ్యంగా ఎదిగేలా చూసుకోవడం ఒకెత్తు.
వ్యవసాయ సూచనలు
పశుసంపద,వివిధపంటల నూతనసాగు విధానము
సేంద్రియ వ్యవసాయం
సేంద్రియ వ్యవసాయ విధానము,పకృతి సేద్యం,రొయ్యలసాగు
పశుసంపద నుండి అధికోత్పత్తికి యాజ్యమాన్య పద్ధతులు
పశు పోషణ గురించి
వివిధ పంటల ఉత్పత్తికి మేలైన యాజమాన్య పద్ధతులు
పంటల ఉత్పత్తికి మేలైన యాజమాన్య పద్ధతులు
క్వినోవా - పోషకాలకు పేరొందిన పంట
క్వినోవాలో పోషకాలు,పండిచువిధానము
మిశ్రమ ఎరువులు
రైతు స్థాయి మిశ్రమ ఎరువులు,యాంత్రిక మిశ్రమాలు
కంపోస్టు ఎందుకు చేయాలి దాని వల్ల లాభాలు
కంపోస్టువల్ల లాభాలు,గ్రామీణ,పట్టణ సేంద్రియ వ్యర్ధాలు
సేంద్రియ ఎరువులు
సేంద్రియ ఎరువులు ప్రకృతి పరమైనవి ఆవి 2 రకములు
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు