హోమ్ / వ్యవసాయం / వ్యవసాయం – ఉత్తమ పధ్ధతులు
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

వ్యవసాయం – ఉత్తమ పధ్ధతులు

వివిధ రకాల వ్యవసాయ సాగు విధానాలు రైతులకు సూచనలు

ఫర్టిగేషన్ లో తీసుకోవల్సిన మెళకువలు
ఫర్టిగేషన్ లో తీసుకోవల్సిన మెళకువలు గురించి తెలుసుకుందాం.
మాఘీ జొన్న – యాజమాన్యంలో మెళకువలు
మాఘిజొన్న రకాలు,సస్యరక్షణ చర్యలు
పంట మార్పిడి వలన ప్రయోజనాలు,ప్రాధాన్యత
పంట మార్పిడి వలన ప్రయోజనాలు,జాగ్రత్తలు
సమగ్ర సస్యరక్షణ చర్యలు
సాగు,యాంత్రిక,జీవనియంత్రణ పద్ధతులు
వృక్ష సంబంధ సేంద్రీయ పదార్థాలు
వృక్ష సంబంధ సేంద్రీయ పదార్థాలతయారీ,జీవనియంత్రణ
సేంద్రీయ ఎరువుల ఆవశ్యకత
స్థూల,చిక్కటి సేంద్రీయ ఎరువులు,ప్రయోజనాలు
వరి, మొక్కజొన్న,ఇతర పంటలలో జింక్ లోప నివారణ
జింక్ ధాతువు లోపనివారణ,చర్యలు
కల్తి ఎరువులను గుర్తించడం ఎలా
కల్తీ ఎరువులను గుర్తించడానికి కొన్ని చిట్కాలు
పురుగు మందుల వాడకంలో రైతులు తీసుకోవల్సిన జాగ్రత్తలు
పురుగుమందుల ఎంపిక,వాడకంలో జాగ్రత్తలు
తీగ జాతి కూరగాయల సాగులో మెళకువలు (బీర, దొండ)
బీర, దొండ కూరగాయల పంట సాగులో మెళకువల గురించి తెలుసుకుందాం.
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు