హోమ్ / వ్యవసాయం / వ్యవసాయం – ఉత్తమ పధ్ధతులు
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

వ్యవసాయం – ఉత్తమ పధ్ధతులు

వివిధ రకాల వ్యవసాయ సాగు విధానాలు రైతులకు సూచనలు

మెట్టసాగులో మెళకువలు
మెట్టసాగులో మెళకువలు.
పంటలలో జీవన ఎరువలు, జీవన క్రిమి మరియు చీడ నాశకాలు
పంటలలో జీవన ఎరువలు, జీవన క్రిమి మరియు చీడ నాశకాలు.
సేంద్రియ వ్యవసాయం
సేంద్రియ వ్యవసాయం.
పుట్టగొడుగుల యెక్క ప్రాముఖ్యత మరియు పెంపకంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
పుట్టగొడుగుల యెక్క ప్రాముఖ్యత.
వేసవి దుక్కులు - ప్రయెజనాలు
వేసవి దుక్కులు ప్రయెజనాలు
మిరపలో ఎరువుల ఖర్చు తగ్గించే పరికరం
మిరపలో ఎరువుల ఖర్చు తగ్గించే పరికరం.
పప్పుధాన్యాల కోత మరియు నిల్వలో తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు
పప్పుధాన్యాల కోత మరియు నిల్వలో తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు.
ఎరువుల వినియెగ సామర్ధ్యం పెంచుటకు పాటించవలసిన ఉత్తమ యాజమాన్య పద్ధతులు
ఎరువుల వినియెగ సామర్ధ్యం పెంచుటకు పాటించవలసిన ఉత్తమ యాజమాన్య పద్ధతులు.
వివిధ కూరగాయ పంటలలో వైరస్ తెగుళ్ళ యాజమాన్యం
వివిధ కూరగాయ పంటలలో వైరస్ తెగుళ్ళ యాజమాన్యం.
పాల పుట్టగొడుగుల పెంపకంలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మరియు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు
పాల పుట్టగొడుగుల పెంపకంలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మరియు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు.
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు