పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

పంటల సాగు

ఈ పేజిలో వివిధ వ్యవసాయ పంటల సాగు చేసే పద్ధతి మరియు ఇతర వివరాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.

తమలపాకు సాగు
ఈ విభాగములో తమలపాకు సాగు విధానము మరియు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు గురించి వివరించడం జరిగింది.
చేమ దుంప
ఈ విభాగములో చేమ దుంప సాగు విధానము మరియు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు గురించి వివరించడం జరిగింది.
కొబ్బరి సాగు
ఈ విభాగములో కొబ్బరి సాగు విధానము మరియు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు గురించి వివరించడం జరిగింది.
మొక్కజొన్న సాగు
ఈ విభాగములో మొక్కజొన్న సాగు సాగు విధానము మరియు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు గురించి వివరించడం జరిగింది.
మినుము సాగు
ఈ విభాగములో మినుము సాగు విధానము మరియు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు గురించి వివరించడం జరిగింది.
పెసర సాగు
ఈ విభాగములో పెసర సాగు విధానము మరియు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు గురించి వివరించడం జరిగింది.
అపరాల (పప్పుధాన్యాలు) సాగు
మన దేశం అపరాలు (పప్పుధాన్యాలు) ఉత్పత్తిలో ప్రపంచంలోనే మొదటి స్థానంలో ఉన్నది.
జీవ రసాయనాలు – నాణ్యతా పరమైన అంశాలు
ఈ మధ్య కాలంలో జీవన ఎరువులు, జీవ రసాయనాల వాడకం క్రమంగా ప్రాచుర్యంలోకి వస్తోంది.
వేసవి కూరగాయల సాగులో సమస్యలు - నివారణ
మన ఆహారంలో కూరగాయలు ముఖ్యపాత్ర పోషిస్తాయి.
మామిడిలో దిగుబడిని తగ్గించే ప్రధానమైన పురుగులు - వాటి యాజమాన్యం
మామిడి పంటను చాలా మంది రైతులు ముఖ్యమైన ఉద్యాన వాణిజ్య వంటగా సాగుచేస్తున్నారు.పండ్లతోటలలో మామిడి పంట చాలా ప్రముఖమైనది.అందుకే దీనిని పండ్లలో రారాజు అని పిలుస్తారు.
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు