పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: Review in Process

ఇతర విషయాలు

కలుపు మందుల వాడకంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
ఏపైరకు, ఏ మందును ఎంత మోతాదులో, ఏ సమయంలో ఎలా వాడాలో అన్ని వివరాలు పూర్తిగా తెలుసుకున్న తర్వాత మాత్రమే వాడాలి.
రైతు స్థాయిలో ఆహార పరిశ్రమలు నెలకొల్పడం
రైతులు తాము పండించే పంటల నుండి విలువాధారిత ఉత్పత్తులను తయారు చేసి వాటి వాణిజ్యం ద్వారా ఆదాయం పెంచుకోవచ్చును.
రైతు స్థాయిలో మెలక శాతం పరీక్షించే పద్దతి
లాభసాటి పంటకు విత్తనం ప్రధానం. మొలక శాతం బాగా ఉన్న విత్తనాన్ని సేకరించుకోవాలి.
సకశేరుక చీడల యాజమాన్యం
మన దేశములో వ్యవసాయ పంటల్లో కీటకాలు, తెగుళ్ళు, కలుపు మొక్కలు మరియు పక్షుల వలన నష్టం కలుగుతుంది.
మల్బరీ సాగు, పట్టు పరుగుల పెంపకం
ప్రకృతి సిద్ధముగా లభించే పట్టు నాలుగు రకములు. ‘మల్బరీ’ , ‘మూగ’ , ‘ఇరి’ మరియు ‘దసళీ’ పట్టు. వీటిలో మల్బరీ పట్టుకు ప్రేత్యేకమైన స్ధానం కలదు.
సమగ్ర వ్యవసాయం
ప్రస్తుతం వాతావరణ పరిస్ధితులు మారాయి. కాబట్టి వ్యవసాయాన్ని సమర్ధవంతగా వినియోగించుకోవడం అత్యవశ్యం.
సేంద్రియ వ్యవసాయం
సేంద్రియ వ్యవసాయాన్ని ప్రకృతి సిద్ధమైన పర్యావరణ అనుకూలమైన జీవాధారిత వ్యవసయంగా వర్ణింపవచ్చు.
మార్కెట్ ఇంటలిజెన్స్
తాము కోసిన పంటను నిలువ ఉంచాలా లేదా అమ్మవలెనా మరియు ఏ సమయంలో ఏ మార్కెట్లో విక్రయించాలో మొదలగు నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఈ సమాచారం బాగా ఉపయోగపడుతుంది
తేనెటీగల పెంపకం
మానవునికి మేలుచేయు కీటకాలలో అతి ముఖ్యమైనవి తేనెటీగలు.
మెట్టసాగులో మెళకువలు
తెలంగాణలో సుమారు 60% వ్యవసాయం వర్షాధారంగానే జరుగుతుంది.తెలంగాణలో ఎర్రనేలలు 54%, నల్లనేలలు 23%, ఒండ్రు నేలలు 9% మరియు మిగితా నేలలు 7% ఉన్నాయి.
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు