పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

పండ్లు

చిని మరియు నిమ్మ
లంగాణలో చినీ, బత్తాయి, నిమ్మ పండ్ల విస్థీర్ణంలో నల్గొండ జిల్లా అగ్రస్థానంలో ఉన్నది. ఈ పండ్లు మంచి పోషక విలువలు కలిగి ఉండడమే కాకుండా, ఔషధ లక్షణాలు గుర్తించిన తరువాత సాగు నిస్థీర్ణం గణనీయంగా పెరిగింది.
జామ
“పేదవాడి పండుగా”, “ఉష్ణమండల ఆపిల్” గా జామ అందరికి అందుబాటులో ఉన్నది.
మామిడి
మామిడి సాగులో భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అగ్రస్థానంలో ఉన్నది.
సీతాఫలంలో ప్రవర్ధనం
సీతాఫలం ప్రవర్ధనం చేసే విధానం, సమయం, మొక్కలు నాటే పద్దతిని గురించి తెలుసుకోవడం ముఖ్యం.
దానిమ్మ
ఈ పండు నుంచి పోషక విలువలు ఉంటాయి.
అరటి
ఈ అరటి పండు నుంచి మనము చాల విషయాలు తెలుసుకోవొచ్చు.
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు