పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

వాణిజ్య పంటలు

ప్రత్తి
తెల్ల బంగారంగా పిలువబడే ప్రత్తి తెలంగాణా రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల్లో పండించే ప్రధానమైన పంట.
చెఱకు
చెఱకు పంట ద్వారా పంచదార, బెల్లం, ఖండసారి, బగాస్సె, మొలాసిస్ మరియు ఫిల్టర్ మడ్డి ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి.
మిరప
తెలంగాణ రాష్టంలో మిరప 79,000 పెక్టార్లలో సాగు చేయుచూ 2.8 లక్షల మొట్రిక్ టన్నుల దిగుబడి పొందవచ్చును.
పసుపు
సుగంధ ద్రవ్య పంటలలో భారతదేశంలో పసుపు పంట ప్రధానమైనది.
పొగాకు లద్దె పురుగు ఆశించే వివిధ పంటలు – సస్యరక్షణ చర్యలు
పొగాకు లద్దె పురుగు ఆశించు పంటలు మరియు సస్యరక్షణ చర్యలు
పత్తిలో పూత మరియు పిందే రాలడం నివారణ చర్యలు
పత్తి పంటనందు పూత పిందే రాలుటకు కారణాలు నివారణ చర్యలు
పత్తిలో పోషక యాజమాన్యం
పత్తి పంటసాగు నందు మేలైన రకాలు మరియు పోషక లోపాలు నివారణా
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు