హోమ్ / వ్యవసాయం / వ్యవసాయ, వ్యవసాయేతర పరిశ్రమలు
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

వ్యవసాయ, వ్యవసాయేతర పరిశ్రమలు

తేనెటీగల,పట్టు,పుట్టగొడుగుల,పెరటి తోటల,వర్మి కంపోస్టు వివరాలు

వేసవి పంటలతో మంచి ఆదాయం
వేసవిలో తీగ,దుంపజాతి మరియు ఆకుకూర పంటలసాగు
సోయాబీన్ పంట సాగు
సోయాబీన్ పంటసాగు సస్యరక్షణచర్యలు
సేంద్రీయ ఎరువులు
సేంద్రీయ ఎరువుల తయారీ
ఇంటిపట్టునే పప్పుల మిల్లు
పప్పుధాన్యాలను మరపట్టించి పప్పులుగా మార్చుయంత్రం వివరాలు
పచ్చి రొట్ట ఎరువులు
పచ్చిరొట్ట మొక్కల ద్వారా నేలకు పోషకాలు
హరిత ఆకు ఎరువులు
హరిత ఆకు ఎరువుల వాడువిధానము
మొక్కజొన్న సాగులో విత్తు యంత్రాలు
మొక్కజొన్న సాగులో విత్తు యంత్రాలు
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు