హోమ్ / వ్యవసాయం / పంట ఉత్పత్తి
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

పంట ఉత్పత్తి

పంట ఉత్పాదకత నూతనసాంకేతిక పరిజ్ఞానము

వ్యవసాయ ఉత్పాదకాలు
వేప గింజల కషాయం,పురుగుమందులు తయారీ నిర్వహణ మరియు భూసారపరిక్ష కేంద్ర వివరాలు
వ్యవసాయ ఉత్పత్తి పరిజ్ఞానాలు
పంటల ఉత్పాదన కొరకు సాంకేతిక పద్ధతులు చీడ, పీడల నివారణ
పంటకోత అనంతర పరిజ్ఞానాలు
మామిడి, అరటి, బొప్పాయిసాగు విధానము, సస్యరక్షణ మరియు ఆహారభద్రత
వ్యవసాయ పరికరాలు
వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ మరియు ఆధునిక సాంకేతికత పరికరాలు
రైతులకు సూచనలు
వివిధ కార్తెల్లో సాగు,వ్యవసాయ పరిశోధన మరియు విస్తరణ కేంద్రాలు
రైతులకు వాతావరణం, కరువు గురించి సలహాలు
రుతుపవనాలలో సంభవించు కరువు మరియు రైతులకు సలహాలు
మేము చిరు ధాన్యాలం - కాదు సిరిధాన్యాలము
చిరుధాన్యాలయిన రాగి, జొన్న, కొర్ర, గంటి, సామలు, అరికెలు, వొదలు గురించి
సేంద్రీయ ఆహారం
వ్యవసాయం సేంద్రీయ విధానము
పూల మొక్కలు
గులాబి,చామంతి,తూలీప్, కనకాంబరం,మల్లె,చైనా ఆస్టర్డ్,లిల్లీ పూల మొక్కల సాగు
మంచి నేల.. మంచి నీరు..!
వర్షపు నీటి వినియోగము మరియు గుజరాత్ లోని పశువుల హాస్టల్
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు