హోమ్ / వ్యవసాయం / పంట ఉత్పత్తి / అసాధారణ వాతావరణ పరిస్థితులో పంటల నిర్వహణ
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

అసాధారణ వాతావరణ పరిస్థితులో పంటల నిర్వహణ

కరువు,తేమ భారం మరియు కొరత పరిస్థితిలో పంట సాగు

కరువు నిర్వహణ
కరువు వాస్తవాలు మరియు నిర్ధారణ
ఉద్యాన పంటలలో తేమ భారం నిర్వహణ
వర్షాధార సాగుకు అనువైన ఉద్యానపంటలు
పండ్ల తోటలతో వర్షం లోటు మరియు తేమ ఒత్తిడి నిర్వహణ
తక్కువ వర్షపాతం మరియు తేమ ఒత్తిడిలో పండ్ల తోటల సాగు
కూరగాయలలో వర్షాభావ తేమ ఒత్తిడి నిర్వహణ
రుతుపవనాలు ఆలస్యం అయినప్పుడు సాగు చేయవలసిన కూరగాయలరకాలు
వర్షాభావ మరియు రుతుపవనాలు ఆలస్యం ఆయిల్ పామ్ సాగు
కొబ్బరి, కోకో మరియు వక్క సాగు
వర్షాభావ పరిస్థితిలో సుగంధ ద్రవ్యాల సాగు
నల్ల మిరియాలు,ఏలకుల,అల్లం మరియు పసుపు,జాజికాయ సాగు
ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్ధితులలో పెసర / మినుములో వచ్చే చీడపీడలు
ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్ధితులలో పెసర / మినుములో వచ్చే చీడపీడలు.
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు